Kategorie
Kategoria 1

SPP i największa w Polsce sieć wspierania biznesu

SPP koncentrowało swoją działalność w trzech podstawowych obszarach: współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działalności projektowej oraz działalności edukacyjnej.

SPP i największa w Polsce sieć wspierania biznesu

SPP koncentrowało swoją działalność w 3 podstawowych obszarach: współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działalności projektowej oraz działalności edukacyjnej. Efektywne działanie Stowarzyszenia było możliwe dzięki wyspecjalizowanym agendom, każda z nich miała ściśle określone zadania i profil działalności, oferując kompleksowy system usług edukacyjnych, projektowych, szkoleniowych oraz doradczych z zakresu finansów, marketingu, zarządzania strategicznego, prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy. W ten sposób powstała największa w Polsce sieć wspierania biznesu.

Agendy, które miały szczególny wpływ na rozwój SPP i realizowane w regionie procesy restrukturyzacyjne to:

  • Sieć Centrów Wspierania Biznesu (pierwsze Centrum powołano w 1992 roku w Jarosławiu, kolejno sieć rozbudowana została o centra działające w Rzeszowie, Mielcu, Stalowej Woli, Sanoku i Przemyślu),
  • Centrum Korespndencyjne EURO INFO (utworzone w 1995 roku), którego celem było pośrednictwo w wymianie ofert gospodarczych między regionalnymi podmiotami gospodarczymi, a partnerami z krajów Unii Europejskiej. Dzięki dostępowi do ponad 200 EURO INFO CENTERS, zlokalizowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oferty polskich firm trafiały do szerokiego grona odbiorców,
  • Zespół projektowy (powołany w 1997 roku).

W efekcie działalności ww. jednostek – SPP zrealizowało:

  • 10 700 usług doradczych dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
  • 15 000 usług informacyjnych w zakresie programów pomocowych dla MŚP i zasad funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej;
  • 4 raporty o stanie small-businessu w Polsce południowo-wschodniej;
  • kilkadziesiąt konferencji i seminariów poświęconych problematyce przedsiębiorczości – m.in. „Wyzwania XX wieku zmiany w systemie zarządzania”, „Rola organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w przygotowaniu przedsiębiorców do integracji z Unią Europejską”.

Eksperci SPP opracowali również kilka znaczących strategii i analiz, m.in. strategię województwa rzeszowskiego oraz strategię promocji województwa rzeszowskiego, ważnym opracowaniem był również „Raport o stanie i kondycji small-businessu w regionie południowo-wschodniej Polski”.

Ponadto eksperci SPP przygotowali i zrealizowali wiele projektów, w których efekcie pozyskano ponad 3 miliony złotych dotacji na dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla regionu Polski południowo-wschodniej. Z kolei dzięki biznesplanom opracowanym przez Centra Wspierania Biznesu udało się pozyskać ponad milion złotych dotacji inwestycyjnych z programu STRUDER dla przedsiębiorstw województwa rzeszowskiego.

Lista najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości