Kategorie
Kategoria 1

Utworzenie Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów przy Fundacji „Solidarność”

Zaczęło się skromnie: bez kapitału i bez wsparcia z budżetu państwa, ale z przekonaniem o słuszności celu.

Utworzenie Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów przy Fundacji „Solidarność”

Zaczęło się skromnie: bez kapitału i bez wsparcia z budżetu państwa, ale z przekonaniem o słuszności celu. W maju 1990 roku prof. Tadeusz Pomianek wraz z grupą najbliższych współpracowników powołał do życia Rzeszowską Szkołę Menedżerów (RSM). W pierwszym roku działalności szkoła dysponowała trzema salami wykładowymi i jednym laboratorium komputerowym. Celem statutowym szkoły było przygotowanie podmiotów gospodarczych do prowadzenia działalności biznesowej w rodzącej się gospodarce rynkowej oraz wsparcie tychże podmiotów w realizacji trudnych procesów restrukturyzacji regionu południowo-wschodniej Polski. Pierwszy kurs menadżerski ruszył kilka tygodni po uruchomieniu RSM.

Łącznie w 1990 roku przeszkoliła 92 osoby.

Szkoła szybko stała się podstawową kuźnią kadry i ośrodkiem wprowadzania nowoczesnych metod dydaktycznych. Już w pierwszych latach swojej działalności znalazła się wśród najlepszych szkół tego typu w kraju (ranking Biura Koordynacji i Kształcenia Kadr MEN), również dzięki rozległej współpracy ze szkołami biznesu z Holandii, Danii i Stanów Zjednoczonych.