Kategorie
Kategoria 1

Patrzeć dalej niż inni

Człowiek na co dzień wykorzystuje tylko skromną część swojego potencjału. Dopiero w zmaganiach z przeciwnościami, poznaje siebie, przekonuje się, na co naprawdę go stać. Życie na serio pełne jest wyzwań i problemów do rozwiązania, które zmieniają się jak w kalejdoskopie. Życie wygodne jest nudne i daje poczucie zmarnowanego czasu.

Patrzeć dalej niż inni

Transformacja polityczno-gospodarcza Polski zapoczątkowana w 1989 roku postawiła przed całym społeczeństwem szereg różnorakich wyzwań. Jedno z nich wiązało się z potrzebą wykształcenia kadr. Zdaniem prof. Tadeusza Pomianka sprostanie wyzwaniu edukacyjnemu i przeciwdziałanie deficytowi kadr było w tym momencie najbardziej kluczowe zarówno dla rozwoju kraju, jak i regionu. Konsekwencją tego przekonania stało się porzucenie przez przyszłego wizjonera i głównego założyciela Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – prof. Tadeusza Pomianka, stanowiska Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej oraz dobrze zapowiadającej się kariery naukowej.

Doktor habilitowany nauk technicznych, który opracował m.in. nowatorską metodę prognozowania właściwości stopów i był autorem lub współautorem 7 patentów o charakterze technologicznym, porzucił swój dotychczasowy obszar aktywności naukowej oraz zawodowej. Z perspektywy kilkudziesięciu lat widać, że ta wymagająca odwagi decyzja i zaangażowanie się sferę edukacji pozwoliły prof. Tadeuszowi Pomiankowi stworzyć nową jakość w systemie szkolnictwa niepublicznego w Polsce, a także znacząco przyczyniły się do rozwoju Podkarpacia.