Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2014/2015 – Zarządzanie Linią Lotniczą

W roku 2011 Uczelnia zaprosiła na Uczelnię Pana Prof. Heinza Poloschka, twórcę gry Airline Simulation Game. Profesor Poloschek stworzył i rozwijał koncepcję swojej gry przez kilkanaście lat, zasiadając w Radzie Nadzorczej Lufthansy i rozwijając program szkolenia kadry zarządczej linii lotniczej.

Podczas swojej wizyty we WSIiZ przeprowadził pokazową symulację, w której udział wzięła świeżo wyszkolona w Bad Honnef kadra dydaktyczna Uczelni, w osobach Pana dr Krzysztofa Fereta, mgr Sylwii Śnieżek, mgr Michała Nędzy oraz mgr Sumeera Chakuu, jak również studenci pierwszego zrekrutowanego rocznika specjalności Aviation Management. Podczas tygodnia symulacji, wykładowcy i studenci podzieleni na 3 zespoły intensywnie rywalizowali o jak najlepszy wynik finansowy prowadzonych przez siebie linii lotniczych. Gra, która w swojej złożoności poruszała najważniejsze obszary zarządzania linią lotniczą, m.in. planowanie operacji lotniczych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, przeglądów samolotów czy elementów controlingu finansowego, dostarczyła wszystkim uczestnikom symulacji niezwykłych wrażeń i doświadczeń.

Bardzo pozytywny odzew uczestników pokazowej symulacji przekonał Władze Uczelni do zakupienia gry Prof. Poloschka na potrzeby kształcenia studentów specjalności Aviation Managemen. Gra symulacyjna Zarządzanie Linią Lotniczą, zaoferowana od tamtego czasu na ostatnim semestrze studiów, jest ich doskonałym zwieńczeniem, które oprócz podsumowania nabytej podczas 3 lat wiedzy z obszaru lotnictwa, rozwija kompetencje pracy w zespole, analizy wyników, priorytetyzacja zadań czy podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu.

Od  roku 2011 w grze symulacyjnej wzięło udział ponad 500 studentów specjalności Aviation Management, którzy brali udział w blisko 30 unikatowych symulacjach.