Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2015/2016 – Wirtualny Pacjent

Gra decyzyjna- diagnostyka kliniczna „Wirtualny pacjent”, polega na odtworzeniu przez uczących się sytuacji związanych z problemami zdrowotnymi osób z różnymi jednostkami chorobowymi, które mogą być sytuacjami rzeczywistymi. Celem realizacji przedmiotu w tej formie jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu skutków klinicznych wybranych jednostek chorobowych oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania, dokumentowania, a przede wszystkim planowania postępowania fizjoterapeutycznego.