Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2014/2015 – Wirtualny Salon Piękności

Wirtualny Salon Piękności to komputerowa gra ekonomiczna online. Gra została opracowana przez Zespół ds. Gier WSIiZ jako narzędzie edukacyjne służące do pracy ze studentkami kierunku Kosmetologia. Gra jest symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, cena, koszty usług, segmentacja rynkowa i wiele innych. Gra jest symulatorem prowadzenia salonu piękności.

Główne zastosowanie gry to nauka zarządzania i przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych i ekonomicznych graczy. Wirtualny Gabinet Kosmetyczny angażuje emocje uczestników rozgrywki, pozwala na samodzielne realizowanie własnych planów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Każdy gracz wciela się w rolę menedżera jednostki świadczącej usługi kosmetyczne, która produkuje i sprzedaje usługi z zakresy kosmetologii. Celem graczy jest zebranie jak największego majątku przy zachowaniu odpowiednich procedur kosmetologicznych. Dodatkowo w grze ważna jest umiejętność zarządzania dobrami rzadkimi takimi jak: czas pracowników, urządzenia i materiały kosmetyczne.

Gra jest grą turową, w której gracze konkurują między sobą dbając o jakość świadczonych usług, ich koszt a co się z tym wiąże cenę.

Doświadczenia graczy wyniesione z rozgrywki mogą posłużyć za punkt wyjścia do wyjaśnienia zjawisk występujących w realnej gospodarce (np. podaż, popyt, koszty stałe, koszty zmienne), jak również do analizy działania graczy (np. dostosowywania strategii do określonej misji, czy wybranego segmentu klientów).