Kategorie
Kategoria 1

Badamy ścieżki kariery wykładowców akademickich w projekcie Narodowego Centrum Nauki

W 2020 roku realizowaliśmy 10 projektów badawczych, w tym jeden nowy pozyskany w konkursie SONATA NCN

Badamy ścieżki kariery wykładowców akademickich w projekcie Narodowego Centrum Nauki

W 2020 roku realizowaliśmy 10 projektów badawczych, w tym jeden nowy pozyskany w konkursie SONATA NCN (skierowanym do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Przedmiotem tego ostatniego projektu są narracje dotyczące awansu społecznego pracowników polskich uczelni. Główny cel badania to analiza ścieżek kariery zawodowej osób pochodzących z klasy robotniczej, które z powodzeniem objęły pozycję profesorów oraz adiunktów. Kierownikiem badania jest dr Kamil Łuczaj.

Czytaj artykuł: Rzeszów Badacze z WSIiZ sprawdzają, z jakich środowisk pochodzą polscy naukowcy

Czytaj artykuł: Narodowe Centrum Nauki sfinansuje badania dr Kamila Łuczaja – WSIiZ w Rzeszowie

Czytaj artykuł: Z jakich środowisk pochodzą polscy naukowcy