Kategorie
Kategoria 1

Odszedł od nas wiceprezydent ds. współpracy międzynarodowej WSIiZ, dr Andrzej Szelc

Dr Andrzej Szelc angażował się w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także promocję kultury i nauki polskiej za granicą.

Odszedł od nas wiceprezydent ds. współpracy międzynarodowej WSIiZ, dr Andrzej Szelc

14 lutego 2019 roku zmarł dr Andrzej Szelc, związany z WSIiZ od 1996 roku. Początkowo pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektora Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej, później przez wiele lat był wiceprezydentem ds. współpracy międzynarodowej WSIiZ.

Dr Andrzej Szelc angażował się w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także promocję kultury i nauki polskiej za granicą. We WSIiZ sprawował nadzór nad rozwojem współpracy międzynarodowej oraz anglojęzyczną ofertą dydaktyczną, koordynował także prace związane z distance learning. Zainteresowania naukowe dr Szelca koncentrowały się wokół sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych zarządzania i filozofii nauki. Jego odejście to dla nas duża strata.

Czytaj artykuł: Zmarł dr Andrzej Szelc, Wiceprezydent WSIiZ