Kategorie
Kategoria 1

Wysokie pozycje w rankingach

W międzynarodowym rankingu U-Multirank Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” w 16 wskaźnikach z pięciu obszarów działalności

Wysokie pozycje w rankingach

W międzynarodowym rankingu U-Multirank Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” w 16 wskaźnikach z pięciu obszarów działalności: nauczanie i uczenie, zdolność do transferu wiedzy, poziom umiędzynarodowienia, zaangażowanie w sprawy regionu oraz badania naukowe. Wśród objętych rankingiem wszystkich polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) WSIiZ znalazła się w gronie najlepszych 20% placówek, a uwzględniając wyniki wszystkich niemal 1500 uczelni z 99 krajów świata, WSIiZ znalazła się w grupie 30% uczelni z najwyższymi notami.

Czytaj artykuł: Rzeszowska uczelnia w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2017 sporządzonym przez „Perspektywy” WSIiZ okazała się najlepszą uczelnią niepubliczną zarówno w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W zestawieniu z wynikami z poprzedniego roku Uczelnia awansowała w kategoriach – umiędzynarodowienie, warunki studiowania, siła naukowa oraz preferencje pracodawców. W zestawieniu generalnym WSIiZ sklasyfikowana została na 11 pozycji. W Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2017 WSIiZ, jako jedyna uczelnia w Polsce południowo-wschodniej, uzyskała złoty certyfikat, WSIiZ przyznano także prestiżowe wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów”. Eksperci docenili m.in.: praktyczne kształcenie, umiędzynarodowienie studiów oraz autorskie i nowatorskie programy kształcenia.