Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ jako jedyna uczelnia z Podkarpacia uzyskuje akredytację Ministra Rozwoju i Finansów dla Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości

WSIiZ jako jedyna uczelnia z Podkarpacia uzyskuje akredytację Ministra Rozwoju i Finansów dla Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości

Podstawą do uzyskania akredytacji była pozytywna ocena naszego potencjału rzeczowego i kadrowego, a także doświadczenie w zakresie dotychczas realizowanych przedsięwzięć. Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało akredytację na realizację takich usług jak m.in.: audyt innowacyjności, przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej i technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji. Tym samym staliśmy się liderem wśród podkarpackich uczelni w zakresie wsparcia biznesu, poza Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, współpracowaliśmy z przedsiębiorcami w ramach ośrodka konsultacyjno-doradczego Enterprise Europe Network, działającego w sieci Komisji Europejskiej. W tym roku WSIiZ przystąpiła także do realizacji projektu Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu jako partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem projektu jest wsparcie podkarpackich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług rozwojowych nabywanych przez te firmy od instytucji otoczenia biznesu. Wartość środków przeznaczona na dotacje w ramach projektu to 35 mln zł.