Kategorie
Kategoria 1

Jako pierwsza uczelnia w regionie udostępniamy funkcję imiennego biletu okresowego komunikacji publicznej Gminy Miasto Rzeszów

Jako pierwsza uczelnia w regionie udostępniamy funkcję imiennego biletu okresowego komunikacji publicznej Gminy Miasto Rzeszów

Dzięki temu rozwiązaniu studenci WSIiZ w swojej elektronicznej legitymacji mieli udostępniony bilet okresowy na miejskie autobusy. Było to kolejne poszerzenie oferty ELS dwa lata wcześniej w ramach programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK nasza uczelniana elektroniczna legitymacja zyskała także funkcję karty płatniczej.