Kategorie
Kategoria 1

Ekonomiści WSIiZ w światowej czołówce

W zestawieniu dorobku polskich ekonomistów liczących się w świecie nauki prof. Jan Winiecki zajął 2. miejsce, a prof. Tomasz Mickiewicz miejsce 5.

Ekonomiści WSIiZ w światowej czołówce

W zestawieniu dorobku polskich ekonomistów liczących się w świecie nauki prof. Jan Winiecki zajął 2. miejsce, a prof. Tomasz Mickiewicz miejsce 5. Ranking został opracowany przez Akademię Leona Koźmińskiego i „Rzeczpospolitą”. Zestawienie dorobku polskich ekonomistów brało pod uwagę liczbę cytowań – tzn. ile razy publikacje danego naukowca były wykorzystywane przez innych specjalistów. Drugim czynnikiem uwzględnionym w rankingu był indeks h (Hirscha), który na świecie uważany jest za najbardziej miarodajny wskaźnik dokonań i dorobku naukowca, wskazujący wagę i znaczenie prac naukowych poszczególnych autorów.

Czytaj artykuł: Ekonomiści WSIiZ w światowej czołówce – wyżej od prof Balcerowicza

Czytaj artykuł: Ekonomiści WSIiZ w światowej czołówce – wyżej w zestawieniu od prof Balcerowicza

Czytaj artykuł: Ekonomiści WSIiZ w światowej czołówce – wyżej w zestawieniu od prof Balcerowicza

Pozostałe wyróżnienia dla pracowników WSIiZ to:

W związku obchodzonym 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach V edycji Programu „Uczelnia Liderów” kapituła Programu Certyfikującego przyznała prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Laur 25-lecia „Magna Academia”. Wyróżnieniem tym zostali nagrodzeni rektorzy szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej.

Prof. Aleksander Hall został odznaczany przez ambasadora Francji Orderem Legii Honorowej w randze oficera. Jest to najwyższa odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Pan Profesor otrzymał odznaczenie za wieloletnie zaangażowanie w walkę z reżimem komunistycznym, drogę kariery naukowej oraz zainteresowanie francuską myślą polityczną. Order Legii Honorowej ustanowił w 1802 roku Napoleon Bonaparte.

Dr Maciej Milczanowski został członkiem grupy niezależnych ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Doktor uczestniczył m.in. w pracach nad wypracowaniem najlepszego modelu współpracy między instytucjami państwa a ośrodkami analitycznymi i organizacjami proobronnymi. Ekspert z WSIiZ brał m.in. udział w pracach nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego RP czy opublikowaną Doktryną cyberbezpieczeństwa RP.