Kategorie
Kategoria 1

Co trzeci student WSIiZ jest obcokrajowcem

W roku akademickim 2015/2016 we WSIiZ kształciło się ponad 2000 studentów cudzoziemców.

Co trzeci student WSIiZ jest obcokrajowcem

W roku akademickim 2015/2016 we WSIiZ kształciło się ponad 2000 studentów cudzoziemców. W ramach anglojęzycznej ścieżki kształcenia Uczelnia oferowała studia I oraz II stopnia na kierunkach: Aviation Management, International Management, Financial Management, Logistics in Transport, Network Technologies, Programming, Computer Graphics, Computer networks, Software Engineering. Na pozostałych polskich uczelniach zaledwie co pięćdziesiąty student pochodził z zagranicy.

Profesor Tadeusz Pomianek – W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie studiuje kilkuset obcokrajowców – czytaj całość