Kategorie
Kategoria 1

Chiny, USA, Wielka Brytania czy może Portugalia? – dla naszych studentów granice nie są już żadnym problemem

Chiny, USA, Wielka Brytania czy może Portugalia? – dla naszych studentów granice nie są już żadnym problemem

  • 15 studentów z Chin przebywało na wymianie semestralnej w ramach umów bilateralnych z uczelniami chińskimi: Dalian Nationalities University, Anhui Xinhua University, Shanxi Agricultral University, Xinzhou Teachers University, Shjiazhuang University. Studenci kształcili się na kierunkach: filologia angielska, International Management, Information Technology. Grupa studentów WSIiZ podjęła z kolei studia w Anshan Normal University;
  • we WSIiZ w ramach współpracy z Indiana University Purdue University (IUPUI) oraz programu wspólnych dyplomów WSIiZ i IUPUI amerykańska kadra realizowała warsztaty z grafiki komputerowej na anglojęzycznej ścieżce, kierunek IT;
  • studenci WSIiZ w ramach Programu Erasmus+ realizowali wymianę w 33 uczelniach z 13 krajów. Największą popularnością cieszyły się studia realizowane w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, Dania, Portugalia. Na praktyki zawodowe studenci WSIiZ najczęściej wyjeżdżali do Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz na Maltę. W ramach Programu Erasmus studia we WSIiZ podjęli studenci z Turcji, Francji, Niemiec oraz Portugalii;
  • W ramach programu Double Degree studenci WSIiZ realizowali również studia w Wielkiej Brytanii.