Kategorie
Kategoria 1

Mocni w projektach naukowo-badawczych. WSIiZ realizuje grant w ramach 7. Programu Ramowego

Programy ramowe stanowią największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

Mocni w projektach naukowo-badawczych. WSIiZ realizuje grant w ramach 7. Programu Ramowego

Programy ramowe stanowią największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Po raz pierwszy w historii Uczelni WSIiZ została partnerem międzynarodowego projektu pt. „Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould”, realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego, jego koordynatorem był University of the West of England, Bristol (UK). Ponadto w 2013 roku realizowaliśmy 10 projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz 3 projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na 4 wydziałach kontynuowano realizację 44 tematów badawczych i rozpoczęto realizację 23 nowych. Były to projekty o szerokim spektrum tematycznym: nie tylko o charakterze naukowo-badawczym, ale także rozwojowe, dydaktyczne, szkoleniowe, doradcze i inwestycyjne.