Kategorie
Kategoria 1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenia wszystkie wydziały WSIiZ

Po raz pierwszy dorobek naukowy polskich uczelni analizowali dla ministerstwa naukowcy wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenia wszystkie wydziały WSIiZ

Po raz pierwszy dorobek naukowy polskich uczelni analizowali dla ministerstwa naukowcy wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. W wyniku przeprowadzonej przez MNiSW oceny parametrycznej za osiągnięcia naukowe w latach 2009–2012 wszystkie ówczesne wydziały WSIiZ, to jest: Ekonomiczny, Informatyki Stosowanej, Medyczny oraz Administracji i Nauk Społecznych, uzyskały kategorię B. Szczególnym sukcesem Wydziału Ekonomicznego WSIiZ była najwyższa ocena w kategorii: materialne efekty działalności naukowej, w której WSIiZ znacznie wyprzedziła nawet najlepiej ocenione jednostki z kategorią A+, np. Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski.