Kategorie
Kategoria 1

Granty MNiSW zdobyte przez studentów WSIiZ: „Diamentowy grant” i „Generacja Przyszłości”

Granty MNiSW zdobyte przez studentów WSIiZ: „Diamentowy grant” i „Generacja Przyszłości”

  • Daniel Dereniowski otrzymał „Diamentowy grant” za projekt badawczy „Postrzeganie zagrożeń z zakresu ochrony informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego przez pracowników przedsiębiorstw w województwach mazowieckim oraz podkarpackim – analiza porównawcza”. Dereniowski był jedynym studentem uczelni z woj. podkarpackiego wyróżnionym w tej edycji programu i jednym z dwóch spoza uczelni publicznych.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało granty w ramach programu „Generacja Przyszłości”. Dwa z nich trafiły do kół naukowych działających przy WSIiZ. Finansowanie uzyskał projekt KN Finansów i Inwestycji Giełdowych „FLOW” pt. „Wzrost wiedzy merytorycznej i doświadczenia praktycznego studentów w zakresie modelowania, przewidywania oraz objaśniania sytuacji na rynkach finansowych poprzez projektowanie, wdrażanie oraz testowanie automatycznych systemów analitycznych” oraz projekt KN Nowych Technologii Programistycznych pt. „Konstrukcja innowacyjnego instrumentu muzycznego wraz z oprogramowaniem do wspomagania nauki gry”.