Kategorie
Kategoria 1

Rektorzy polskich uczelni rozmawiają we WSIiZ o przyszłości szkolnictwa wyższego

Finansowanie szkolnictwa wyższego, doświadczenia międzynarodowe w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego – to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas konferencji.

Rektorzy polskich uczelni rozmawiają we WSIiZ o przyszłości szkolnictwa wyższego

Finansowanie szkolnictwa wyższego, konkurencja i partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie szkolnictwa wyższego, doświadczenia międzynarodowe w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego – to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas konferencji „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ i była kolejnym przedsięwzięciem, w ramach którego oba sektory szkolnictwa wyższego w Polsce – publiczny i niepubliczny – miały okazje do wymiany poglądów i pomysłów. W konferencji udział wzięło około 80 uczestników.