Kategorie
Kategoria 1

Konwent WSIiZ – organ opiniodawczo-doradczy Rektora

Członkami Konwentu zostali przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji, a jednym z najistotniejszych celów działania Konwentu stało się opiniowanie jakości kształcenia i modyfikacja oferty dydaktycznej WSIiZ.

Konwent WSIiZ – organ opiniodawczo-doradczy Rektora

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od początku swojego istnienia kładła duży nacisk na efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi, a zadaniem Konwentu było wzmocnienie i zacieśnienie tej współpracy. W skład nowego organu weszli przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji, a jednym z najistotniejszych celów działania Konwentu stało się opiniowanie jakości kształcenia i modyfikacja oferty dydaktycznej uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy. Konwent do dziś umożliwia efektywne budowanie relacji biznesowo-akademickich oraz lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i możliwości.

Strona internetowa Konwentu WSIiZ – zobacz

Rok później WSIiZ zawarła porozumienie w sprawie współdziałania w ramach Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk (SPANP), skupiającej najważniejszych w regionie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, świata nauki i organizacji społecznych. Cel statutowy działania SPANP to wdrożenie wewnętrznego programu wymiany wiedzy, kompetencji i doświadczeń, co ma się przyczynić do lepszego wsparcia mieszkańców Podkarpacia.