Kategorie
Kategoria 1

Powołanie Klubu Absolwenta WSIiZ

Absolwenci WSIiZ są naszym największym powodem do dumy.

Powołanie Klubu Absolwenta WSIiZ

Absolwenci WSIiZ są naszym największym powodem do dumy. O utrzymywanie więzi z nimi od początku istnienia uczelni dbało Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomicznego ABSOLWENT, następnie jego obowiązki przejął Klub Absolwenta. Klub promuje sukcesy i osiągnięcia absolwentów, wspiera ich inicjatywy, monitoruje losy zawodowe, organizuje zjazdy i spotkania. W 2020 roku status członka Klubu Absolwenta posiada już blisko 10 tys. osób.

Zobacz stronę internetową Klubu Absolwenta