Kategorie
Kategoria 1

„e-Finanse” na liście czasopism punktowanych przez MNiSW

Po raz pierwszy czasopismo „e-Finanse” zostało ocenione przez MNiSW i znalazło się wśród tzw. czasopism punktowanych, co zwiększyło atrakcyjność periodyku dla polskich autorów.

„e-Finanse” na liście czasopism punktowanych przez MNiSW

Po raz pierwszy czasopismo „e-Finanse” zostało ocenione przez MNiSW i znalazło się wśród tzw. czasopism punktowanych, co zwiększyło atrakcyjność periodyku dla polskich autorów. Za publikacje w „e-Finansach” naukowcy otrzymywali 5 punktów, a w latach 2015-2018 14 pkt MNiSW. Jednocześnie redakcja „e-FInansów” stale dążyła do internacjonalizacji czasopisma i pozyskiwania autorów i recenzentów z zagranicy. Również w 2012 roku pismo zaczęło być wydawane wyłącznie w języku angielskim, jako „Financial Internet Quarterly »e-Finanse«”, a następnie „Financial Internet Quarterly”. Opiekę nad procesem wydawniczym czasopisma sprawuje Instytut Badań i Analiz Finansowych. Dotychczas ukazały się 62 numery „Financial Internet Quarterly”, a z najnowszym z nich można zapoznać się TUTAJ