Kategorie
Kategoria 1

Otwieramy się na Azję

W odpowiedzi na fakt, że nowym centrum gospodarczym świata staje się Azja, rozwój współpracy międzynarodowej WSIiZ ukierunkowany został na Chiny i rynki dalekowschodnie.

Otwieramy się na Azję

W odpowiedzi na fakt, że nowym centrum gospodarczym świata staje się Azja, rozwój współpracy międzynarodowej WSIiZ ukierunkowany został na Chiny i rynki dalekowschodnie. W grudniu 2011 roku Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr Andrzej Szelc uczestniczył w Pekinie w I Polsko-Chińskim Forum Rektorów Szkół Wyższych. Gościem honorowym forum był Prezydent RP Bronisław Komorowski. W czasie Forum WSIiZ nawiązała współpracę z kluczowym partnerem na rynki dalekowschodnie – Anshan Normal University. Już kilka miesięcy później, w czasie wizyty we WSIiZ prodziekana Yang Hongyan z Anshan Normal University podjęte zostały szczegółowe ustalenia dot. wymiany studenckiej.

Następnym etapem rozwoju współpracy było ustalenie wspólnych programów studiów w zakresie IT, co umożliwiło w ramach podpisanej umowy kontynuację studiów studentom z Chin w Polsce. W kolejnych latach współpraca była systematycznie rozszerzana i obejmowała wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, roczne bezpłatne kursu języka chińskiego na uczelni partnerskiej oraz wspólne programy studiów. W wyniku nawiązanych kontaktów już w 2012 roku studia we WSIiZ podjęła pierwsza grupa studentów z Shangxi University. Obecnie w ramach współpracy z uczelniami chińskimi studenci WSIiZ w ramach Joint Programmes with China mają możliwość wyjazdu na semestralne lub roczne studia do: Anshan Normal University, Anhui Xinhua University, Shanxi Agricultural University, North University of China, Dalian Nationalities University, GuangXi University, Xinzhou Teachers University.  

Czytaj: Rzeszowianie? Są dla nas bardzo serdeczni