Kategorie
Kategoria 1

Przejęcie Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej i utworzenie Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie

Uczelniana fuzja doszła do skutku.

Przejęcie Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej i utworzenie Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie

27 lipca 2007 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nabyła 70% udziałów w „Scientia” Sp. z o.o., która była założycielem Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie (WSSG). W ten sposób Uczelnia przejęła faktyczną kontrolę nad WSSG w Tyczynie, a nowym Rektorem tej Uczelni został dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. WSIiZ.

Do połączenia obu Uczelni doszło 2 kwietnia 2008 roku po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. WSSG została przekształcona w Wydział Zamiejscowy WSIiZ w Tyczynie, a WSIiZ uzyskała wówczas uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku socjologia.