Kategorie
Kategoria 1

Realizujemy pierwsze projekty szkoleniowe i doradcze

Rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów szkoleniowych i doradczych, a także wspieraliśmy przedsiębiorczość kobiet.

Realizujemy pierwsze projekty szkoleniowe i doradcze

Rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów szkoleniowych i doradczych, w których m.in. pomagaliśmy odnaleźć się na rynku pracy osobom z niepełnosprawnością słuchu, osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także wspieraliśmy przedsiębiorczość kobiet. Wartość projektów przekroczyła 3 mln zł. Uczelnia zrealizowała także kilka dużych projektów szkoleniowych i edukacyjnych dla pracowników przedsiębiorstw, oferując szkolenia i studia podyplomowe, budujące nowoczesne i pożądane na rynku pracy kompetencje w zakresie zarządzania projektami, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, a także umiejętności informatyczne i językowe. Wartość tych projektów łącznie przekroczyła 10 mln zł, a wzięło w nich udział ponad 2500 uczestników i uczestniczek.