Kategorie
Kategoria 1

Wdrażamy unikatową ofertę „Jedno czesne – dwa dyplomy”

W ramach jednego czesnego studenci WSIiZ mogli dodatkowo zyskać drugi dyplom: Indiana University – Purdue University Indianapolis (USA) lub University of Huddersfield (Wielka Brytania).

Wdrażamy unikatową ofertę „Jedno czesne – dwa dyplomy”

To była oferta wyjątkowa w skali całej Polski. W ramach jednego czesnego studenci WSIiZ mogli dodatkowo zyskać drugi dyplom: Indiana University – Purdue University Indianapolis (USA) lub University of Huddersfield (Wielka Brytania). Dyplom amerykański oferowaliśmy studentom kierunków informatycznych (informatyki i ekonometrii oraz informatyki – studia inżynierskie). Od października 2005 roku studenci specjalności grafika i animacja komputerowa kształcili się na podstawie amerykańskiego programu nauczania tego kierunku, dostosowany do polskich minimów programowych. Zajęcia były prowadzone przez kadrę amerykańską w j. angielskim. Dla najlepszych absolwentów IU-PUI przygotował ofertę kontynuacji studiów w USA i uzyskania tytułu magistra tamtejszej uczelni. Z kolei studenci kierunków: ekonomia, informatyka i ekonometria (studia licencjackie i jednolite magisterskie) oraz europeistyka (studia licencjackie) mogli realizować III rok studiów w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu studiów studenci otrzymywali dyplomy dwóch uczelni – polskiej i angielskiej. W trakcie nauki studenci byli zwolnieni z opłat czesnego we WSIiZ i UH. Równocześnie strona angielska deklarowała pomoc w znalezieniu pracy na czas studiów w UH. Rok później dodatkowo zaoferowaliśmy studia w International University of Applied Sciences Bad Honnef (IUAS) w Bonn (Niemcy). Studenci studiów stacjonarnych WSIiZ kierunku ekonomia mieli możliwość zdobycia drugiego dyplomu na kierunku zarządzanie międzynarodowym przemysłem turystycznym, osoby takie studiowały 3 lata we WSIiZ i jeden rok w IUAS, a płaciły jedynie za studia w Rzeszowie. Zawarta umowa zakładała również praktyki studenckie w Niemczech. Program „Jedno czesne – dwa dyplomy” funkcjonuje do dziś.