Kategorie
Kategoria 1

Uruchamiamy dodatkowe programy stypendialne obejmujące studentów cudzoziemców

W roku 2005/2006 we WSIiZ kształciło się już blisko 9,5 tys. studentów, w tym blisko 200 obcokrajowców

Uruchamiamy dodatkowe programy stypendialne obejmujące studentów cudzoziemców

W roku 2005/2006 we WSIiZ kształciło się już blisko 9,5 tys. studentów, w tym ponad 200 obcokrajowców,  a dziennik „Rzeczpospolita” uznał nas za uczelnię kształcącą najwięcej studentów obcokrajowców spośród wszystkich polskich uczelni niepaństwowych. Członkami społeczności akademickiej we WSIiZ byli obywatele 10 krajów, m. in. Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Indii, Iranu, Mołdawii oraz Ukrainy. WSIiZ uruchomiła dla nich dodatkowe programy stypendialne. Ponadto cudzoziemcy mogli starać się o udział w uruchomionym w 2002 roku programie motywacyjnym System Bezpłatnych Miejsc (hiperłącze), w ramach którego najlepsi studenci I roku otrzymywali stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego, środków z budżetu państwa oraz funduszu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006 przyznano rekordową liczbę stypendiów – blisko 5300, co oznacza, że stypendia otrzymywała ponad połowa studentów we WSIiZ. Ponad 1500 osób otrzymywało stypendia w wysokości 50–100% czesnego, a ponad 800 osób w wysokości pełnego czesnego, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe. WSIiZ znalazła się na dwunastym miejscu w kraju pod względem liczby przyznanych stypendium MNiSW za osiągnięcia w nauce.