Kategorie
Kategoria 1

Rozwijamy współpracę międzynarodową

3 lipca 2003 roku we WSIiZ dokonano uroczystego otwarcia Biura Fundacji Steinbeis – Transferzentrum Standortmanagement & Unternehmensentwicklung, które było pierwszym przedstawicielstwem tej instytucji w Polsce.

Rozwijamy współpracę międzynarodową

3 lipca 2003 roku we WSIiZ dokonano uroczystego otwarcia Biura Fundacji Steinbeis – Transferzentrum Standortmanagement & Unternehmensentwicklung, które było pierwszym przedstawicielstwem tej instytucji w Polsce.

Fundacja działała w obszarze transferu technologicznego, realizując swoje programy w 40 krajach. Dzięki współpracy ze Steinbeis Uczelnia uzyskała możliwość udziału w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, korzystała z konsultacji światowej rangi ekspertów oraz podnosiła kwalifikacje pracowników poprzez interdyscyplinarne oferty szkoleniowe.

Profesor Mark Bannatyne, Dziekan Wydziału Technologii Grafiki Komputerowej, Profesor Clark Cory oraz Profesor Kellen Maicher z Purdue University z USA przeprowadzili w Rzeszowie cykl wykładów i warsztatów z obszaru grafiki komputerowej.

Poczynając od semestru zimowego 2003/2004, Wydział Technologii Grafiki Komputerowej corocznie fundował dwa stypendia asystenckie (Teaching Assistantship, praca w niepełnym wymiarze) dla studentów WSIiZ. Uczelnia w ten sposób współuczestniczyła w kosztach realizacji przez studentów programu magisterskiego w Purdue University. W sierpniu studia na Wydziale Hospitality and Tourism Management (Zarządzanie Turystyką i Gościnnością) w Purdue University rozpoczęło troje studentów WSIiZ.