Kategorie
Kategoria 1

Jako jedyna Uczelnia w Polsce Południowo-Wschodniej uzyskujemy akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM) Forum

WSIiZ otrzymała bezwarunkową akredytację dla kierunków: ekonomia, informatyka i ekonometria na okres 3 lat.

Jako jedyna Uczelnia w Polsce Południowo-Wschodniej uzyskujemy akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM) Forum

Zespół Oceniający Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM) Forum przeprowadził ocenę kierunków studiów: ekonomia – licencjat, ekonomia – studia uzupełniające magisterskie, informatyka i ekonometria – licencjat. Na podstawie tej oceny ww. kierunki otrzymały bezwarunkową akredytację na okres 3 lat. WSIiZ przystąpiła także do Porozumienia Szkół Biznesu na rzecz Jakości Kształcenia. Głównymi celami porozumienia było upowszechnianie standardów jakości kształcenia oraz tworzenie systemu akredytacji programów i szkół. W uznaniu jakości kształcenia WSIiZ otrzymała nagrodę „Orła” przyznawaną przez dziennik „Rzeczpospolita”, zajmując tym samym najwyższą pozycję wśród uczelni niepaństwowych oferujących studia magisterskie w województwie podkarpackim.