Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ zostaje członkiem Europejskiej Federacji Szkół Wyższych

Uczelnia dostosowuje programy nauczania do standardów Unii Europejskiej, a dzięki licznym międzynarodowym umowom studenci i pracownicy korzystają z zagranicznych stypendiów i praktyk w Europie oraz USA.

WSIiZ zostaje członkiem Europejskiej Federacji Szkół Wyższych

W kwietniu 2000 roku WSIiZ została przyjęta w poczet członków Europejskiej Federacji Szkół Wyższych (FEDE).

Nadanie członkostwa nastąpiło podczas Zgromadzenia Ogólnego FEDE w Como we Włoszech. WSIiZ była trzecią uczelnią w Polsce, która zyskała przynależność do FEDE. Pozwoliło nam to uczestniczyć w działaniach na rzecz dostosowania programów nauczania do standardów Unii Europejskiej. WSIiZ przystąpiła również do wspólnotowego programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, dzięki czemu Uczelnia mogła finansować zagraniczne stypendia i wizyty studyjne studentów oraz kadry dydaktycznej. Pierwsza grupa studentów wyjechała w roku 2001 do Niemiec.

WSIiZ uzyskała także status uczelni stowarzyszeniowej z Purdue University (USA).

Ważnym aspektem tej współpracy był Program Letni z Zarządzania Hotelarstwem i Gastronomią, który zawierał cykl wykładów dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonych przez wykładowców z Purdue University. Pośrednim wynikiem współpracy było nawiązanie kontaktów z The Broadomoor Hotel w Colorado Springs w USA, dzięki której najlepsi studenci WSIiZ z kierunku ekonomii i turystyki mogli odbywać w USA roczne i półtoraroczne praktyki zawodowe.

Kilkunastu absolwentów WSIiZ zakwalifikowało się na studia magisterskie w De Paul University w Stanie Illinois (USA), gdzie mogli kontynuować naukę na kierunkach z zakresu informatyki i zdobyć tytuł Master of Science in Information Systems. Z kolei studenci kierunku ekonomicznego mieli możliwość realizacji praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach, z których część planowała utworzenie swoich przedstawicielstw w Polsce. Kontynuowany był polsko-holenderski program wymiany Theseus oraz współpraca z MUCIA Global Education Group Inc., a reprezentant MUCIA profesor David Sturges uroczyście wręczył certyfikaty ukończenia kursów 32 studentom.