Kategorie
Kategoria 1

Polska dopiero zabiega o status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, ale we WSIiZ już powstaje Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W wyniku porozumienia podpisanego z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w strukturach WSIiZ powołano Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

Polska dopiero zabiega o status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, ale we WSIiZ już powstaje Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W wyniku porozumienia podpisanego z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w strukturach WSIiZ powołano Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE), które zainaugurowało swoją działalność 25 stycznia 2000 roku. Zadaniem jednostki było pełnienie funkcji informacyjnej o UE oraz prowadzenie biblioteki unijnej.  W kwietniu 2013 roku, w wyniku porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, RCIE zostało przekształcone w Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Ośrodek zakończył działalność końcem września 2016 roku. Na podstawie długoletniej działalności na polu europejskim, w listopadzie 2016 roku we WSIiZ powołano Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. W okresie ponad 20 lat za pośrednictwem Centrum zrealizowano liczne działania, z których skorzystało ponad 30 000 mieszkańców Podkarpacia.