Kategorie
Kategoria 1

Pierwsi absolwenci z dyplomami magistra

W piątym roku funkcjonowania WSIiZ mury Uczelni opuścił pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra – było to 440 osób – oraz kolejna grupa 1800 absolwentów studiów licencjackich.

Pierwsi absolwenci z dyplomami magistra

W piątym roku funkcjonowania WSIiZ mury Uczelni opuścił pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra – było to 440 osób – oraz kolejna grupa 1800 absolwentów studiów licencjackich.

Ogółem w roku akademickim 2000/2001 na jednolitych studiach magisterskich, studiach uzupełniających i studiach licencjackich we WSIiZ uczyło się 9660 osób. Z okazji Jubileuszu 5-lecia Uczelni Medalem Bene Merenti Pro Academia został uhonorowany Jerzy Dietl – Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, a wykład inauguracyjny rozpoczynający nowy rok akademicki pt. Strategia jakości czynnikiem przewagi konkurencyjnej organizacji wygłosił prof. Krzysztof Opolski.