Kategorie
Kategoria 1

Pierwsze wręczenie honorowych odznaczeń WSIiZ

W kwietniu 2000 roku po raz pierwszy w historii Uczelni odbyła się uroczystość nadania medalu Bene Merenti Pro Academia.

Pierwsze wręczenie honorowych odznaczeń WSIiZ

W kwietniu 2000 roku po raz pierwszy w historii Uczelni odbyła się uroczystość nadania medalu Bene Merenti Pro Academia. Decyzja o uhonorowaniu profesora Roberta L. Ringela, Rektora ds. Zarządzania Purdue University, została jednogłośnie podjęta przez Senat oraz Władze Uczelni. W ten sposób społeczność akademicka WSIiZ złożyła Profesorowi dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju WSIiZ.