Kategorie
Kategoria 1

Wspieramy zagranicznych inwestorów

W ramach programu Phare-Partnership’97 WSIiZ oraz Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości we współpracy z RARR S.A. i ECO PLUS Ltd. Regional Development Agency of Lower Austria uruchomiły Regionalne Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego dla województwa podkarpackiego.

Wspieramy zagranicznych inwestorów

W ramach programu Phare-Partnership’97 WSIiZ oraz Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości we współpracy z RARR S.A. i ECO PLUS Ltd. Regional Development Agency of Lower Austria uruchomiły Regionalne Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego dla województwa podkarpackiego. Do głównych zadań Centrum należało m.in. promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania, prowadzenie badań i analiz związanych z rozwojem regionu, tworzenie baz danych oraz „pierwszy kontakt” z inwestorem. W kwietniu tego roku we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Purdue University, WSIiZ zorganizowała seminarium szkoleniowe „Planowanie strategiczne i stosunki partnerskie między uczelniami wyższymi a przemysłem”. Wykładowcami byli amerykańscy specjaliści, doświadczeni w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby uczelni (m.in. prof. dr Robert L. Ringel – Purdue University, dr harold G. Jeffcoat – University of Missouri, prof. dr Carolyn Y. Woo – University of Notre Dame, prof. dr inż. Mirosław Skibniewski – Purdue University). W ramach seminarium szeroko przedyskutowano możliwości wykorzystania doświadczeń amerykańskich uczelni i koncernów przemysłowych.