Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ przystępuje do międzynarodowego projektu pilotażowego i wprowadza suplement do dyplomu

Powszechny obowiązek wydawania studentom suplementu został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 lata później.

WSIiZ przystępuje do międzynarodowego projektu pilotażowego i wprowadza suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu stanowił uzupełnienie dyplomu ukończenia studiów, zawierał szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe, np. o ukończeniu dodatkowej specjalności i odbytych praktykach. Powszechny obowiązek wydawania studentom suplementu został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 lata później.