Kategorie
Kategoria 1

Edukacja na odległość, międzynarodowe kontakty i kasety wideo

Poprzez unikatowy program edukacji na odległość, WSIiZ zaoferowała studentom szansę edukacji na amerykańskich uniwersytetach. 13 lutego 1998 roku Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Konsorcjum Globalnej Edukacji – MUCIA Global Education Group Inc., zrzeszającym 10 największych uniwersytetów położonych na środkowym zachodzie USA.

Edukacja na odległość, międzynarodowe kontakty i kasety wideo

Poprzez unikatowy program edukacji na odległość (kasety wideo z wykładami, kontakt z wykładowcami i studentami poprzez e-mail i listy dyskusyjne, dostęp do stron www zawierających materiały pomocnicze do danego wykładu) WSIiZ zaoferowała studentom szansę edukacji na amerykańskich uniwersytetach.

13 lutego 1998 roku Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Konsorcjum Globalnej Edukacji – MUCIA Global Education Group Inc., zrzeszającym 10 największych uniwersytetów położonych na środkowym zachodzie USA.

W roku akademickim 1998/1999 we WSIiZ uruchomione zostały kursy: Principles of Financial Management, Principles of Management, Principles of Marketing Money and Banking, w pierwszym roku ukończyło je 68 osób.

13 marca 1998 roku WSIiZ podpisała umowę z University of Toledo (USA), dzięki której możliwa była wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz wymiana międzybiblioteczna.

W ramach porozumienia określono też warunki oferty stypendialnej University of Toledo, która zawierała jedno stypendium pokrywające koszty jednego roku studiów oraz pięć jednorocznych pokrywających czesne.

Ponadto w 1998 roku WSIiZ zawarła kilkanaście porozumień dot. współpracy międzynarodowej m.in.: z Rumuńskim Uniwersytetem Sztuki i Nauki „Gheorghe Cristea”, Management Akademie Sachsen in Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft e.V (Niemcy), Ternopile State Technical University & Ternopil Business Incubator (Ukraina), The National Technical University of Ukraine, Fontys University of Professional Education, Tilburg (Holandia).

W ramach zawartych porozumień grupa 36 studentów WSIiZ uczestniczyła w obozie językowym na Costa Brava w Hiszpanii.

Wyjazd koordynowany był przez Studium Języków Obcych WSIiZ.