Kategorie
Kategoria 1

Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina, 23-24 maja 1998 roku, Rzeszów

Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina z udziałem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przygotowany przez prof. Tadeusza Pomianka raport pt. „Bariery współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą” był jednym z najważniejszych materiałów omawianych w czasie szczytu i stał się źródłem dalszych analiz ekspertów obu państw.

Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina, 23-24 maja 1998 roku, Rzeszów

W spotkaniu wzięli udział Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy – Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma, a gościem honorowym był Prezydent Litwy Valdas Adamkus. Podczas szczytu Prezydent RP powiedział m.in.: „Istnieje coś, co nazwałbym wyobraźnią, sercem i poczuciem odpowiedzialności za to, co dzieje się w naszym regionie. Jeżeli chcemy rozwiązać nasze problemy, jeżeli chcemy zbudować Europę Środkową lepszą, bezpieczniejszą, bardziej konkurencyjną, to niewątpliwie współpraca naszych państw staje się zadaniem o najwyższym znaczeniu. Polska i Ukraina razem mają blisko 100 mln obywateli i mogą zaproponować sobie wiele różnych form współpracy”. Przygotowany przez prof. Tadeusza Pomianka raport pt. Bariery współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą był jednym z najważniejszych materiałów omawianych w czasie szczytu i stał się źródłem dalszych analiz ekspertów obu państw.