Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2007/2008 – Wirtualne Biuro Podróży

Celem gry Wirtualne Biuro Podróży jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem biura podróży, kształtowanie umiejętności analizowania i oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz umiejętności pracy w grupie, a także rozwój kompetencji związanych z myśleniem i działaniem w sposób przedsiębiorczy. Gra wymaga od uczestników podejmowania decyzji w warunkach niepewności i skupia się na aspektach praktycznych, takich jak tworzenie i zarządzanie ofertą turystyczną, rozwiązywanie problemów na wszystkich etapach realizacji imprezy turystycznej, analiza wyników działalności przedsiębiorstwa oraz dokumentów finansowych.