Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2007/2008 – Game

Gra Game jest dedykowana kierunkom informatycznym. Prócz pogłębiania u uczestników wiedzy (np. z zakresu: bazy danych, programowanie, system Unix/Linux, diagnostyki i usuwanie usterek technicznych sprzętu komputerowego, konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi), gra uczy zawodników umiejętności pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów. Celem gry jest uzyskanie jak największej liczby punktów za rozwiązane problemy.