Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2007/2008 – Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Celem gry Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne jest rozwijanie umiejętności i zdobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego. Uczestnicy gry tworzą misję oraz ustalają strategię działania, zajmują się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem wynagrodzeń, decydują o jakości i cenie produktów, analizują informacje rynkowe oraz sytuację ich przedsiębiorstwa. Po każdym etapie gry (odzwierciedlającym jeden kwartał) uczestnicy otrzymują wyniki podjętych przez siebie działań, które stają się punktem wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji. Wynikiem gry jest uzyskana przez zespół wartość przedsiębiorstwa.