Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2008/2009 – Wirtualna Klinika

Celem gry Wirtualna Klinika jest rozwinięcie umiejętności zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, a uczestnicy wcielają się w dyrektorów placówek. Gracze otrzymują szereg informacji z rynku, na podstawie których podejmują decyzje w swoich nowo-tworzonych NZOZ-ach. Po każdym etapie gry otrzymują wyniki podjętych przez siebie działań, które stają się punktem wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji. Zadaniem uczestników jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku ekonomicznego NZOZ-u, ale z uwzględnieniem aspektów społecznych tej działalności.