Kategorie
Bez kategorii

Lista najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości

Lista najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości

 1. „Sieć Centrów Wspierania Biznesu” Fundusz Współpracy PROGRAM PHARE.
 2. „Strategia województwa rzeszowskiego”.
 3. „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli Banków Akredytowanych przy PROGRAMIE STRUDER” – Polska Agencja Rozwoju Regionalnego PHARE STRUDER.
 4. „Centrum Korespondencyjne Euro Info Przedstawicielstwo Regionalne w Rzeszowie” – Fundusz Współpracy 1995-1996.
 5. „Internacjonalizacja prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską przez małe i średnie przedsiębiorstwa – PHARE PARTNERSHIP SUCCESS STORIES.
 6. Zwalczanie długoterminowego bezrobocia w grupach szczególnego ryzyka poprzez nowe podejście do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe – ALTUD” LEONADRO DA VINCI.
 7. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego na obszarze Małopolski Wschodniej” – PHARE PARTNERSHIP.
 8. „Polish Business for Europe” – PHARE PARTNERSHIP.
 9. „Wzmocnienie organizacji rzemieślniczych i wsparcie rzemieślników w Euroregionie Karpackim” – PHARE ACCESS’99.
 10. “Overcoming Barriers in Local and Strategic Trade” – TACISOBLAST CBC.
 11. „Usuwanie barier edukacyjnych dla dorosłych” – GRUNDTVIG-SOCRATES.
 12. „Polsko-Ukraińska Instytucja wspomagająca współpracę transgraniczną CBC” – DFIF.
 13. „Polscy podwykonawcy branży drzewnej”.
 14. „Rozwój usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce STEP I.
 15. „Pozyskiwanie ofert małych i średnich przedsiębiorców do systemów kojarzenia partnerów” w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce STEP I.
 16. „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wyodrębniających się z przedsiębiorstw państwowych, poddanych procesom restrukturyzacji i prywatyzacji” w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce STEP II.
 17. „Rozwój bazy informacyjnej i promocji sieci informacji dla biznesu” ze środków Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce STEP I.
 18. „Program pomocy doradczej dla samorządów lokalnych” PHARE PARTNERSHIP.
 19. „Pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora MŚP w województwie podkarpackim” w ramach programu Rozwoju Instytucjonalnych Struktur Wspierania Przedsiębiorstw STEP-IFE.
 20. „Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MŚP dofinansowanie usług doradczych” finansowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 21. „Centrum Obsługi Inwestora” PHARE PARTNERSHIP.
 22. „Addressing long time unemployment for disadvantaged ALTUD” w ramach programu LEONADRO DA VINCI.
 23. „Qualifying young peole for the enterepreneurial activity in non-conventional business areas – Young Businness” w ramach programu LEONADRO DA VINCI.
 24. „Pilotażowy projekt rozwoju terenów wiejskich” w ramach programu PHARE’99.
 25. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej”.