Kategorie
Bez kategorii

Laboratoria badawczo – dydaktyczne

Laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne funkcjonujące w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
LP.NAZWA LABORATORIUM
 1Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek
 2Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
 3Laboratorium Biologii Molekularnej
 4Laboratorium Mikroskop Konfokalny
 5Laboratorium Chemii Kosmetycznej (1+1)
 6Laboratorium Immunologii i Biochemii
 7Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej
 8Laboratorium Biologii Ogólnej
 9Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych (inaczej Finansowe)
 10Laboratorium Optymalizacji Procesów Biznesowych
 11Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Przetwarzania Obrazu
 12Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki
 13Laboratorium Sztucznej Inteligencji
 14Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej
 15Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji
 16Laboratorium Baz Danych
 17Gabinet do Badań Dermatologicznych i Aparaturowych
 18Laboratorium Kosmetologii
 19Laboratorium Masażu
 20Laboratorium Wizażu i Stylizacji
 21Laboratorium Dietetyki Sportowej
 22Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii
 23Pracownia Technologii Gastronomicznej
 24Laboratorium Anatomii i Fizjologii
 25Laboratorium Ratownictwa Medycznego
 26Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich
 27Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich
 28Laboratorium Podstaw Elektroniki
 29Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami
 30Laboratorium Fizyki
 31Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej
 32Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego
 33Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych i Technologii Bezprzewodowych
 34Laboratorium Studio TV
 35Laboratorium komputerowe
 36Laboratorium komputerowe
 37Laboratorium Technologii Sieciowych Cisco
 38Laboratorium Technologii Sieciowych Cisco
 39Laboratorium komputerowe
 40Laboratorium komputerowe
 41Laboratorium komputerowe
 42Laboratorium komputerowe
 43Laboratorium komputerowe
 44Laboratorium komputerowe
 45Laboratorium komputerowe
 46Laboratorium komputerowe
 47Laboratorium Fizykoterapii
 48Laboratorium Kinezyterapii