Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

1997/1998 – ComStrat

Gra ComStrat jest modelem przedsiębiorstwa produkcyjnego. Założeniem gry jest pomoc jej uczestnikom w zrozumieniu istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa i sposobów zarządzania nim. Rezultaty osiągane przez poszczególne zespoły zależą nie tylko od ich własnych decyzji, lecz również od decyzji konkurentów. Ponadto wszystkie zespoły biorące udział w grze podlegają siłom rynku.