Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2002/2003 – TEES-2

Gra TEES-2 umożliwia prowadzenie treningu menedżerskiego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą oraz praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach konkurencji. Gra kładzie nacisk na konieczność przygotowania skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa oraz systematyczne wykorzystywanie wyników analiz finansowych w celu oceny stopnia jego realizacji.