Kategorie
Kategoria 1

Nieodżałowana strata dla WSIiZ – odeszli, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci

W dniu 21 stycznia 2014 roku odszedł od nas prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.
W dniu 9 sierpnia 2014 roku pożegnaliśmyprof. nadzw. dra hab. inż. Stanisława Pszczyńskiego – Rektora Seniora WSIiZ.

Nieodżałowana strata dla WSIiZ – odeszli, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci

21 stycznia 2014 roku odszedł od nas prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Nauk Społecznych, wybitny socjolog i politolog. Prof. Chłopecki sprawował nadzór merytoryczny nad wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ, wniósł wielki wkład w naukowy i kadrowy rozwój Uczelni, ale przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem o wielkim umyśle i sercu. Uroczyste upamiętnienie prof. J. Chłopeckiego odbyło się 23 stycznia 2015 roku. W pierwszą rocznicę Jego śmierci Auli WSIiZ nadano imię profesora Jerzego Chłopeckiego. W uroczystości wzięli udział licznie zebrani goście, którzy obejrzeli film dokumentalny o Profesorze Czas panuje nad nami.

29 sierpnia 2014 roku odszedł prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński – Rektor Senior WSIiZ, związany z naszą Uczelnią od początku jej funkcjonowania. Prof. Paszczyński był uznanym specjalistą w zakresie projektowania systemów cyfrowych i sieci komputerowych, autorem podręczników i materiałów szkoleniowych. Zostanie w naszej pamięci jako autorytet naukowy, a równocześnie jako Osoba wyjątkowo zasłużona dla całej Społeczności Akademickiej WSIiZ. Pamiętając o tym, jak ważną rolę odegrał on w życiu Uczelni, w dniu 29 października 2015 roku Jego imię nadano Zespołowi Specjalistycznych Laboratoriów Informatycznych WSIiZ.