Kategorie
Kategoria 1

Pierwszy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i pierwsze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca

Pierwszy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i pierwsze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca

Zespół pod kierownictwem dr hab. Lucyny Kapki-Skrzypczak rozpoczął realizację projektu pt. Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii, który uzyskał finansowanie uruchomionego w marcu Narodowego Centrum Nauki.

Przeczytaj Decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Z kolei prof. Marcin Kozak znalazł się w gronie laureatów stypendium MNiS dla wybitnych młodych naukowców. Przy przyznawaniu stypendium wzięto pod uwagę: wyróżniający poziom prowadzonych badań naukowych, wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych.

Przeczytaj decyzję dot. przyznania stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca WSIiZ