Kategorie
Kategoria 1

Wdrożenie systemu nobilitacji studentów „Top Twenty”

System aktywizował, promował i nagradzał najzdolniejszych studentów.

Wdrożenie systemu nobilitacji studentów „Top Twenty”

System nobilitacji studentów „Top Twenty” aktywizował, promował i nagradzał najzdolniejszych studentów. Zakwalifikowane do niego osoby otrzymywały od Uczelni pomoc m.in. w zakresie: planowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, propozycji uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, poszukiwania atrakcyjnych stażów krajowych i zagranicznych, rekrutacji na prestiżowe stanowiska pracy oraz pomoc prawną i techniczną w założeniu własnej działalności gospodarczej w ramach Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości. Przynależność do Systemu Top Twenty była odnotowywana w Suplemencie do dyplomu.