Kategorie
Kategoria 1

Pierwsi studenci WSIiZ z dyplomami Indiana University Purdue University w Indianapolis (USA)

13 czerwca 2008 roku odbyła się pierwsza graduacja studentów biorących udział w projekcie „Jedno czesne – dwa dyplomy”.

Pierwsi studenci WSIiZ z dyplomami Indiana University Purdue University w Indianapolis (USA)

13 czerwca 2008 roku odbyła się pierwsza graduacja studentów biorących udział w projekcie „Jedno czesne – dwa dyplomy”. Studenci WSIiZ na amerykańskiej uczelni realizowali program studiów z grafiki komputerowej (w całości w języku angielskim). W uroczystej graduacji wzięli udział: dr Mark Bannatyne, dyrektor Wydziału Design and Communication Technology IU-PUI, dr Andrzej Szelc – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor ds. Nauczania oraz społeczność akademicka WSIiZ.