Kategorie
Kategoria 1

Fachowcy o finansach czyli ukazuje się pierwszy numer internetowego czasopisma „E-Finanse”

Rada Programowa i redakcja kwartalnika powołane zostały w dniu 24 września 2004 roku podczas spotkania w Narodowym Banku Polskim, a pierwszy numer czasopisma naukowego „E-Finanse” ukazał się w styczniu 2005 roku.

Fachowcy o finansach czyli ukazuje się pierwszy numer internetowego czasopisma „E-Finanse”

Rada Programowa i redakcja kwartalnika powołane zostały w dniu 24 września 2004 roku podczas spotkania w Narodowym Banku Polskim, a pierwszy numer czasopisma naukowego „E-Finanse” ukazał się w styczniu 2005 roku. Trzon redakcji stanowili pracownicy WSIiZ, a Radę współtworzyli eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W wyniku rozwoju czasopisma i postępującego umiędzynarodowienia „E-Finanse” przekształcone zostały w Finansowy Kwartalnik Internetowy – www.e-finanse.com, natomiast w 2012 roku pismo zaczęło być wydawane wyłącznie w języku angielskim, jako „Financial Internet Quarterly »e-Finanse«”, a następnie „Financial Internet Quarterly”. Opiekę nad procesem wydawniczym czasopisma sprawuje Instytut Badań i Analiz Finansowych. Pismo skupia się na publikacjach z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami. Na skutek działań dedykowanych upowszechnieniu czasopisma w gremiach naukowych w kraju i poza jego granicami obecnie jego redakcję oraz radę programową współtworzą uznani w środowisku naukowym reprezentanci renomowanych krajowych, oraz zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych. Czasopismo jest indeksowane w wielu repozytoriach i bazach naukowych. Dotychczas ukazały się 62 numery „Financial Internet Quarterly”, a z najnowszym z nich można zapoznać się TUTAJ