Kategorie
Kategoria 1

Nowe władze i nowi pracownicy

1 stycznia 2003 roku obowiązki Rektora przejął główny twórca Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ. Kanclerzem Uczelni zostałmgr inż. Stanisław Harpula.

Nowe władze i nowi pracownicy

1 stycznia 2003 roku obowiązki Rektora przejął główny twórca Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, a dotychczasowy Rektor dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. WSIiZ, objął funkcję Rektora Seniora. Kanclerzem Uczelni został mgr inż. Stanisław Harpula, a pozostała struktura Władz WSIiZ przedstawiała się następująco: Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jerzy Chłopecki; Prorektor ds. Nauczania – dr Krzysztof Feret, prof. WSIiZ; Prorektor ds. Współpracy z zagranicą – dr Andrzej Szelc, prof. WSIiZ.

W roku akademickim 2003/2004 Uczelnia zatrudniała 416 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 250 na etacie. Każdego roku wzrastała liczba profesorów z zagranicznych uczelni, głównie z USA. Spośród uznanych wykładowców, którzy współpracowali z WSIiZ w tym czasie, na szczególną uwagę zasługują takie osoby jak: prof. John Finnegan, prof. Jerzy Grzymała-Busse, prof. dr hab. Ryszard Strużak prof. dr hab. inż. Roman Świniarski, prof. Andrzej Targowski oraz prof. Bogdan Wilamowski.

W październiku 2003 roku studia we WSIiZ rozpoczęło łącznie 9 065 studentów, w tym na I semestrze studia podjęło 3 492 studentów.